Břeclav – cyklostezka Včelínek


Projekt řeší novostavbu cyklostezky v Břeclavi, která umožní cyklistům pohybujícím se mezi centrem města a místními částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves vyhnout se dopravně přetížené silnici na ulici Hlavní a třídy 1. máje a využít bezpečnou komunikaci bez negativních vlivů hluku a imisí. Jedná o strategicky důležitou cyklostezku, bez které je jakékoliv jiné systematické řešení bezpečného svedení cyklodopravy mimo tento úsek silnice prakticky nerealizovatelné.

Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečné cyklostezky, svedené mimo hlavní komunikaci na ulici Hlavní a třídy 1. máje.