Komise sportovní


člen komise sportovní

člen komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitelka, členka kontrolního výboru a komise sportovní

Fotografie kontaktu

dotace v oblasti sportu, příspěvkové organizace města, tajemnice komise sportovní

519 311 236

Fotografie kontaktu

člen kontrolního výboru, místopředseda komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní

člen komise sportovní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise sportovní

člen komise sportovní