Komise životního prostředí   

Fotografie kontaktu

vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení a zpracování evidence odpadů, tajemnice komise životního prostředí

519 311 233

Fotografie kontaktu

radní, předseda komise životního prostředí, člen komise školské

členka komise životního prostředí

členka komise životního prostředí

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní, člen komise životního prostředí, komise pro strategické řízení a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

členka komise životního prostředí

místopředseda komise životního prostředí

člen komise životního prostředí

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise životního prostředí

členka komise životního prostředí