Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí


Služba e-UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. 

Uživatelskou dokumentaci ke službě e-UtilityReport, kde je k dispozici návod ke službě a pokyny k nastavení webového prohlížeče pro správný chod, naleznete:

  1. na internetové adrese http://cz.mawis.eu/ke-stazeni/  (e-UtilityReport - Konfigurace webového prohlížeče, Pořízení žádosti)
  2. na stránce služby https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mu-breclav/  (Konfigurace webového prohlížeče, Pořízení žádosti)

Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel, případně zaměstnanec stavebního úřadu, vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele.

Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.