"Územní studie - plocha S5f Poštorná"


"Územní studie - plocha S5f Poštorná" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 20.8.2019.

Místa, kde je možno do územní studie nahlížet :

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad
  • KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Město Břeclav, odbor kanceláře tajemníka, oddělení rozvoje
  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování (pořizovatel)

A._TEXTOVA_CAST.pdf A._TEXTOVA_CAST.pdf (3,71 MB)

B.1_Stavajici_stav_uzemi.PDF B.1_Stavajici_stav_uzemi.PDF (6,62 MB)

B.2_Navrh_zastavby.PDF B.2_Navrh_zastavby.PDF (8,42 MB)

B.3_Prostorove_moznosti_zastavby.PDF B.3_Prostorove_moznosti_zastavby.PDF (7,99 MB)

B.3a_Napojeni_zastavby_na_okoli.PDF B.3a_Napojeni_zastavby_na_okoli.PDF (6,83 MB)