Rozpracovaná "Územní studie - plocha S5f Poštorná"