Pronájem hrobových a urnových míst


Klíčové informace

  • Město Břeclav je provozovatelem 4 veřejných pohřebišť na území města Břeclav.
  •  Jedná se o hřbitovy: Břeclav-město (ulice Lanžhotská), Stará Břeclav (ulice Hřbitovní), Poštorná (ulice Hájová), Charvátská Nová Ves (ulice kpt. Nálepky).
  •  Pronajímá zde hrobová místa, urnová místa a hrobky. Doba nájmu je nájemní smlouvou stanovena na dobu určitou, obvykle na 10 let.

 

Výše nájmu

Nájem místa na pohřebištích a služby s nájmem související jsou upraveny ceníkem schváleným Radou města Břeclavi.

 a)      cena za pronájem pozemků – místa na pohřebišti pro hrobové, urnové místo a hrobky:

1 rok                     15 Kč/m2

10 let                    150 Kč/m2

b)      cena služby související s nájmem místa na pohřebištích (jedná se o vodné, správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, údržba obřadních síní, oplocení, zajišťování likvidace odpadu apod.) pro hrobové i urnové místo:

1 rok                     43 Kč/m2

10 let                    430 Kč/m2

 Součástí pronájmu urnového místa je i odkoupení betonového základu pro ukládání uren. Cena betonového základu je stanovena individuálně.

 Prodloužení nájemní smlouvy na hrobové a urnové místo

Nájemci, kterým u stávající nájemní smlouvy končí nájemní lhůta, budou tři měsíce před jejím vypršením písemně kontaktování, s tím zda chtějí uzavřít novou nájemní smlouvu nebo chtějí hrobové místo zrušit. Pokud nájemce neobdrží tento informační dopis, ať se obrání na níže uvedený kontakt.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 424
731 680 151
lenka.trckova@breclav_eu