Klíčové informace

  • Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.
  • Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky.
  • Zajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentů.
  • Zajišťuje podávání informací občanům a organizacím při vstupu do budovy úřadu.
  • Sdružuje informace z městského úřadu, poskytuje formuláře a informační materiály.
  • Poskytuje k nahlédnutí seznam dokumentů a písemností (vyhlášky, nařízení, směrnice apod.).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 220
danuse.trubacova@breclav_eu
519 311 228
jitka.osickova@breclav_eu
519 311 299
marie.akaiova@breclav_eu