Přepis registrovaného vozidla


Klíčové informace

  • O přepis již registrovaného vozidla je možno zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatelé předloží vyplněnou Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, doklady totožnosti, malý a velký technický průkaz, zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dnů (případně protokol o technické kontrole, který není starší 30 dnů).
  • Při zastupování původního nebo nového provozovatele případně vlastníka je nutno doložit ověřenou plnou moc.

Formuláře

Správní poplatky

Motocykl do 50 ccm                300 Kč

Motocykl nad 50 ccm              500 Kč

Přípojná vozidla do 750 kg    500 Kč

Přípojná vozidla nad 750 kg  700 Kč

Ostatní vozidla                         800 Kč

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 328
eva.noskova@breclav_eu
519 311 367
dana.hostinova@breclav_eu
519 311 360
eva.vondrackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení