Třetí registrační značka (na nosič kol)


Klíčové informace

  • O vydání registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu se žádá na evidenci vozidel u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký a malý technický průkaz, občanský průkaz.
  • Při zastupování provozovatele je třeba doložit plnou moc.
  • Na základě žádosti správní orgán zadá výrobu registrační značky a do 15 dnů bude žadatele telefonicky informovat o možnosti registrační značku vyzvednout.

Formuláře

Správní poplatky

Vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou            600 Kč

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 340
zdenek.janicek2@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 437
vlastimil.zalesak@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení