Určení otcovství


Klíčové informace

 • Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
 • Oba rodiče se dostaví osobně k matričnímu úřadu, kde s nimi matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které podepíší oba rodiče současně.
 • Požádat o zápis otcovství můžete na kterémkoli matričním úřadě. Budoucí rodiče se dohodnou před matričním úřadem na příjmení dítěte. 
 • Příjmení je možné zvolit po otci nebo po matce – není možné volit obě příjmení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:    

Určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Určení otcovství k narozenému dítěti:  

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik