Uzavírání manželství


Klíčové informace

  • Na matrice předložíte Dotazník k uzavření manželství podepsaný oběma snoubenci a platné občanské průkazy.
  • Po předložení dotazníku a příslušných dokladů s vámi bude dohodnut termín a místo svatebního obřadu.
  • Při uzavření církevního sňatku na matrice předložíte Dotazník k uzavření manželství a Žádost o osvědčení ke sňatku před orgánem církve, obojí podepsané oběma snoubenci a platné občanské průkazy.
  • Obdržíte osvědčení, které předložíte u příslušného orgánu církve.

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik