Vystavení druhopisu matričního dokladu


Klíčové informace

  • V případě ztráty rodného, oddacího nebo úmrtního  listu, vydá  matriční úřad  jeho druhopis.
  • Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě.
  • Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Průkaz totožnosti žadatele.
  • Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců.
  • Ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
  • Písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu

Poplatky

  • Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

Lhůty

  • Matriční doklad je vystaven nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik