Zápis zániku vozidla


Klíčové informace

  • O zápis zániku vozidla se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký a malý technický průkaz, registrační značku(y), doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou. 
  • Při zastupování vlastníka nebo provozovatele je třeba doložit plnou moc.

Poznámka: V případě zániku přípojného vozidla se doklad o ekologické likvidaci nepředkládá.

Formulář

 Využijte formulář Ministerstva dopravy ČR, který najdete zde:

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare/Zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.aspx?lang=cs-CZ

 

Správní poplatky

Zápis zániku je prováděn bez poplatku.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 328
eva.noskova@breclav_eu
519 311 367
dana.hostinova@breclav_eu
519 311 360
eva.vondrackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení