Ztráta registrační značky


Klíčové informace

  • O vydání nové registrační značky se žádá na evidenci vozidel u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností.
  • Žadatel předloží vyplněné oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, velký a malý TP, občanský průkaz a zbylou registrační značku.
  • Při zastupování provozovatele je nutno doložit plnou moc.
  • Při odcizení registrační značky předloží žadatel úřední záznam Policie ČR.
  • V případě nálezu registrační značky, odevzdejte ji prosím Policii ČR, městské policii případně na registru vozidel obce s rozšířenou působností.

Formuláře

 

Správní poplatky

Jedna tabulka s registrační značkou  200 Kč

Zápis změny    50 Kč

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 328
eva.noskova@breclav_eu
519 311 367
dana.hostinova@breclav_eu
519 311 360
eva.vondrackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení