Fotografie kontaktu

starosta

519 311 392

Schůzku je možné dohodnout u asistentky na telefonních číslech 519 311 391, 519 311 384.

 V gesci starosty je Městská policie Břeclav, Technické služby, doprava a krizové řízení.