Údržba cyklistických stezek ul. Sovadinova – Stromořadí, Na Řádku, Cukrovar


Na základě dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021 bylo zažádáno o příspěvek na údržbu cyklistických stezek na území města Břeclavi v celkové délce 2 582 m. Údržba probíhala ručním zametáním, strojním metením, sečením trávy a ořezem křovin. To nevím jestli tam dávat

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 70 000 Kč.