Územní studie Břeclav - Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka - plocha S2


"Územní studie Břeclav - Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka - plocha S2" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 06.09.2019.

Místa, kde je možno do územní studie nahlížet :

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad
  • KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Město Břeclav, odbor kanceláře tajemníka, oddělení rozvoje
  • MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování (pořizovatel)

A.TEXTOVA_CAST.pdf A.TEXTOVA_CAST.pdf (1,87 MB)

B.1_Stavajici_stav_v_uzemi.PDF B.1_Stavajici_stav_v_uzemi.PDF (4,06 MB)

B.2_Navrh_zastavby.PDF B.2_Navrh_zastavby.PDF (5,25 MB)

B.3_Navrh_technicke_infrastuktury.PDF B.3_Navrh_technicke_infrastuktury.PDF (5,41 MB)