Územní studie Břeclav - Stará Břeclav, Šustárky - plocha S-15


"Územní studie Břeclav – Stará Břeclav, Šustárky - plocha S-15" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 19.11.2018.

Místa, kde je možno do územní studie nahlížet :

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební úřad
  • KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Město Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení rozvoje
  • MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování (pořizovatel)

A._textova_cast_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.pdf A._textova_cast_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.pdf (8,01 MB)

B.1_vykres_s._vztahu_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF B.1_vykres_s._vztahu_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF (835,55 KB)

B.2_vykres_urb._reseni_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF B.2_vykres_urb._reseni_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF (2,39 MB)

B.3_vykres_dopr._a_tech_reseni_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF B.3_vykres_dopr._a_tech_reseni_US_Breclav_St.Breclav_Sustarky_plocha_S_15.PDF (1,99 MB)