Územní studie - "TŘI ČTVRTĚ - CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES"


Územní studie "TŘI ČTVRTĚ - CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 5.11.2012.

Dokumenty