ZŠ a MŠ Kupkova


Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1

Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02  Břeclav

Zřizovatel školy: Město Břeclav

Ředitel  školy: PaedDr. Igor Huleja

IČ: 63434466

Telefon: 1. stupeň 519 370 785; 2. stupeň 519 326 543; mateřská škola 515 145 840

E-mail: 1. stupeň sekretariát.sovadinova@kupkova_cz (sekretari%C3%A1t.sovadinova@kupkova_cz); 2. stupeň zs@kupkova_cz;

               mateřská škola msdukhr@seznam_cz

ID datové schránky: 9cpjxaj

Web školy: www.kupkova.cz