ZŠ Komenského Břeclav-zateplení štítové stěny, p.č.1673, k.ú. Poštorná


Lhůta pro podání nabídek končila dne 29. února 2016 v 9:00 hod.

Datum zveřejnění
15. 3. 2016

Původce
MÚ Břeclav

Odbor
ORS

Rozhodnutí o vypsání VZ.pdf
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf

Smlouva o dílo.pdf