Územní plán Hrušky

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 23. 11. 2021 Územní plán Hrušky formou opatření obecné povahy. Tento územní plán nabyl účinnosti 9. 12. 2021. Nabytím účinnosti Územního plánu Hrušky pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hrušky včetně všech jeho změn.

Hrusky_1a_ZC.pdfHrusky_1b_HV.pdfHrusky_1c_VPS.pdfHrusky_1d_TIV.pdfHrusky_1e_TIE.pdfHrusky_2a_Koord (3).pdfHrusky_2b_SV (1).jpgHrusky_2c_ZPF.pdfHrušky-UP-I-č (3).pdfHrušky-UP-II-č-anonym (2).pdfHrušky-UP-III-č.pdf