Územní studie Ladná - Úlehle

Územní studie Ladná - Úlehle byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 21.08.2015. Pořizovatel ověřil aktuálnost územní studie dle § 30 odst. 6 stavebního zákona ke dni 10. 5. 2023.

Ladná ÚS Úlehle-textová část.pdfLadná ÚS Úlehle-výkres č.1-hlavní.pdfLadná ÚS Úlehle-výkres č.2-dělení pozemků.pdfLadná ÚS Úlehle-výkres č.3-TI-vodovody a kanalizace.pdfLadná ÚS Úlehle-výkres č.4-TI-el.vedení a plynovody.pdfLadná ÚS Úlehle-výkres č.5-koordinační.pdf