Územní studie - LOKALITA KOLEM SPORTOVNÍHO AREÁLU KOSTICE