Zachování historického dědictví židovské Břeclavi

V rámci programu "Dotace mimo dotační program 2023" Jihomoravského kraje byl podpořen projekt „Zachování historického dědictví židovské Břeclavi“. V rámci tohoto projektu byly realizovány stavebních úpravy předprostoru židovské obřadní síně, úpravy přístupové komunikace, včetně dešťové kanalizace, venkovního rozvodu nn vedení a veřejného osvětlení.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 500 000 Kč.