Žádost o zařazení do Minimální sítě sociálních služeb

VÝZVA k podání žádostí pro vstup do Minimální sítě sociálních služeb v ORP Břeclav pro rok 2022.

Dne 22. září 2021 schválilo Zastupitelstvo města Břeclavi Pravidla pro tvorbu Minimální sítě sociálních služeb v ORP Břeclav a její financování v roce 2022.

Termín pro podání  žádostí je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Žádosti přijímá Odbor sociálních věcí Městského úřadu Břeclav.

KRITÉRIA pro zařazení do Minimální sítě soc. služeb 2022
PRAVIDLA pro tvorbu Minimální síě soc. služeb na rok 2022
ŽÁDOST o zařazení do Minimální sítě soc. služeb 2022 PDF

ŽÁDOST o zařazení do sítě 2022 k vyplnění