Přírodní zajímavosti


Biosférická rezervace Dolní Morava

V roce 2004 byla biosférická rezervace Pálava rozšířena o Lednicko-valtický areál a luhy v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, čímž vznikla nová biosférická rezervace Dolní Morava. Místní mokřady jsou zapsány v úmluvě známé pod názvem Ramsarská konvence jako mokřady mezinárodního významu. Biosférické rezervace jsou oblasti s ekosystémy, které jsou mezinárodně uznány v programy UNESCO člověk a biosféra. Od tradičních rezervací se liší tím, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ale respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu, trvale udržitelnému využití a rozvoji. Přírodní rozmanitost na území biosférické rezervace je předmětem ochrany dle několika mezinárodních úmluv.

 

Chráněná krajinná oblast Pálava

Bílé vápencové hřbety Pálavy nemůžete minout. Ať pojedete odkudkoliv, vynoří se před vámi náhle Dívčí hrady na jednom konci, nejvyšší bod Děvín (550 m n. m.) a Svatý Kopeček na opačném konci nad Mikulovem.