Mandátní smlouva upravující zóny placeného stání - doplnění