Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 25.08.2021