Dovybavení venkovního zázemí dopravního hřiště

Díky podpoře z rozpočtu Jihomoravského kraje bylo dovybaveno venkovní zázemí dopravního hřiště, a to vydláždění venkovní plochy a vybudování zastřešení – pergoly. Dobudované venkovní zázemí bude využíváno školami pro výcvik a výuku dětí směřující k bezpečnému pohybu v městském provozu a rozšíří tak možnosti i kapacity v horkých slunečných dnech prováděním výuky ve venkovních prostorech v těsném kontaktu s plochami samotného dopravního hřiště. Díky tomu dojde ke zpestření výuky dětí a žáků a zároveň zvýšení kapacity zařízení při konání soutěží, výuky a osvětových činností z oblasti bezpečnosti dopravy.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 435.551,- Kč. Celkové náklady akce byly 639.565,- Kč.

Image