Měsíčník Radnice

Klíčové informace

  • Město Břeclav je vydavatelem měsíčníku Radnice, periodického tisku územně samosprávného celku.
  • Radnice vychází v nákladu 11 200 kusů, vždy 11 x ročně, v červenci vychází jako prázdninové dvojčíslo.
  • Radnice je doručována bezplatně do domovních schránek v Břeclavi. Distribuci zajišťuje soukromá společnost.

Příjem příspěvků a článků

• Příspěvky a články přijímá odpovědný redaktor Radnice – e-mailem, poštou i osobně.

• Redakční uzávěrka je vždy 15. dne předchozího měsíce.

• Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.

• Na uveřejnění příspěvků není právní nárok (s výjimkou městských zastupitelů).

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den