Souhlas města ke stavebnímu řízení

Klíčové informace

  • Město Břeclav jako vlastník nemovitých věcí (pozemků) dává stavebníkům (investorům) souhlasy ke stavebnímu řízení, v případě, že předmětnou stavbou má být dotčen pozemek ve vlastnictví města, případně sousední pozemek. Jedná se např. o budování přípojek ke stavbám určeným k bydlení (přípojka elektrická, vodovodní, kanalizační, plynovodní, apod.).
  • K předmětnému souhlasu se vyjadřují dotčené odbory města Břeclav. Souhlas se uděluje bezúplatně.

Žádost o souhlas ke stavebnímu řízení

Žádost o souhlas ke stavebnímu řízení musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). 

Žádost musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení žadatele a investora, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
  • Plnou moc v případě zastupující osoby.
  • Označení dotčeného pozemku - parcelní číslo, katastrálního území, dotčená výměra.
  • Situaci stavby, průvodní a technickou zprávu projektové dokumentace.

Žádosti lze podat na adrese: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení majetkové, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den