Souhlas s trasou podzemního a nadzemního vedení přes zemědělské pozemky

Klíčové informace

  • Žádost o souhlas s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení přes zemědělské pozemky podává stavebník, popřípadě jím zmocněný zástupce.
  • Návrh na zahájení řízení podává stavebník, nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží plnou moc vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru stavebního a životního prostředí.

Žádost musí obsahovat

  • Jméno, adresu, IČ a telefon žadatele.
  • Popis vedení trasy, popřípadě technickou zprávu.
  • Snímek pozemkové mapy se zákresem navrhované trasy.
  • Celkovou situaci.
  • Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ( v případě, že připravovaná stavba není součástí schválené územně plánovací dokumentace).

Formulář 

Vedení trasy přes zemědělské pozemky

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den Dnes