Zpevněná plocha na ulici Vančurova v Břeclavi (ORS)