Komise cyklodopravy


Komise cyklodopravy

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise cyklodopravy a komise komise rozvoje a územního plánování

Fotografie kontaktu

místostarosta, člen komise cyklodopravy

519 311 216

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen kontrolního výboru, předseda komise cyklodopravy, člen komise cestovního ruchu a komise pro strategické řízení

člen komise cyklodopravy

člen komise majetkové a komise cyklodopravy