Komise dopravní


místopředseda komise dopravy

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru správních činností, tajemník komise dopravy, pověřen vedením odboru sociálního

519 311 315

člen komise dopravy

člen komise dopravy

členka komise dopravy

člen komise dopravy

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravy a člen komise životního prostředí

člen komise dopravy

člen komise dopravy

Fotografie kontaktu

radní, člen finančního výboru, člen komise dopravy