Komise dopravní


místopředseda komise dopravní

člen komise dopravní

člen komise dopravní

členka komise dopravní

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní, člen komise životního prostředí, komise pro strategické řízení a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

člen komise dopravní

člen komise dopravní

Fotografie kontaktu

radní, člen finančního výboru, člen komise dopravní

vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení, tajemník komise dopravní

519 311 347

člen komise dopravní