Komise majetková


Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové

519 311 380

člen komise majetkové

místopředsedkyně komise majetkové

předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové

člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen kontrolního výboru, člen komise majetkové a komise pro strategické řízení

členka komise majetkové

předseda komise majetkové

člen komise majetkové