Komise majetková


Komise majetková

členka komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen komise majetkové

členka komise majetkové

Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové

519 311 380

místopředsedkyně komise majetkové

člen komise majetkové a komise cyklodopravy

člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

radní, místopředseda finančního výboru, předseda komise majetkové