Komise majetková


Fotografie kontaktu

vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové

519 311 380

předseda komise majetkové

místopředsedkyně komise majetkové

předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové

člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen kontrolního výboru, místopředseda komise životního prostředí, člen komise majetkové

Fotografie kontaktu

člen komise majetkové

členka komise majetkové

člen komise majetkové