Komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav


Komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Fotografie kontaktu

koordinátorka Zdravého města, tajemnice komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

519 311 385

člen komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

členka komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Fotografie kontaktu

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní, člen komise životního prostředí, komise pro strategické řízení a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Fotografie kontaktu

radní, člen komise kulturní a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Fotografie kontaktu

místostarosta, předseda komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

519 311 216