Komise školská


členka komise školské

725 443 530

Fotografie kontaktu

tajemnice komise školské a kulturní

519 311 402

předseda komise školské

členka komise školské

členka komise školské

736 163 820

člen komise školské

607 153 434

členka komise školské

739 395 185

členka finančního výboru a komise školské

Fotografie kontaktu

radní, předseda komise životního prostředí, člen komise školské

členka školské komise