Měsíčník Radnice


Klíčové informace

• Město Břeclav je vydavatelem měsíčníku Radnice, periodického tisku územně samosprávného celku.

• Radnice vychází v nákladu 11 200 kusů, vždy 11 x ročně, v červenci vychází jako prázdninové dvojčíslo.

• Radnice je doručována bezplatně do domovních schránek v Břeclavi. Distribuci zajišťuje soukromá společnost.

 

Příjem příspěvků a článků

• Příspěvky a články přijímá odpovědný redaktor Radnice – e-mailem, poštou i osobně.

• Redakční uzávěrka je vždy 15. dne předchozího měsíce.

• Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.

• Na uveřejnění příspěvků není právní nárok (s výjimkou městských zastupitelů).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 377
731 428 239
david.mahovsky@breclav_eu