Mateřské školy


Klíčové informace

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
  • Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce potvrzením lékaře.
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termíny zápisů i kritéria k přijetí jsou zveřejňovány v jednotlivých mateřských školách a v dubnovém vydání měsíčníku Radnice.

 

K zápisu je nutné předložit

  • Vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
  • Vyjádření ošetřujícího lékaře
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

  

Školské obvody MŠ

Seznam mateřských škol v Břeclavi

 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7

Telefon: 519 333 339, mateřská škola 519 333 293

E-mail: info@kptnalepky_cz (zskptnalepky@tiscali_cz); 

Web školy: www.kptnalepky.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1

Telefon: mateřská škola 515 145 840

E-mail: mateřská škola msdukhr@seznam_cz

Web školy: www.kupkova.cz

 

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6

Telefon: budova Břetislavova 519 371 203, budova Slovácká 519 370 494

E-mail: msbretislavova@post_cz

Web školy: www.msbretislavova.cz 

 

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8

Telefon: 519 370 070

E-mail: msstarabreclav@seznam_cz

Web školy: www.msstarabreclav.info

 

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727

Telefon: 519 334 209

E-mail: msnavalticke@seznam_cz

Web školy:  https://msvaltickabreclav.wixsite.com/website

 

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765

Telefon: 519 373 057

E-mail: ms.usplavu@seznam_cz

Web školy: www.msusplavu.cz; facebook: www.facebook.com/msusplavu

 

Mateřská škola Břeclav, Okružní 7

Telefon: 519 335 332

E-mail: skolka@okruzni7_cz

Web školy: www.okruzni7.cz

 

Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1

Telefon: 519 370 007

E-mail: info@mspostorna_cz

Web školy: www.mspostorna.cz

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 402
731 428 263
radka.kobrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 208
alena.budovicova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení školství a příspěvkových organizací