Územní plán Břeclav

Územní plán Břeclav byl vydán zastupitelstvem města dne 24.5.2017 a nabyl účinnosti dne 9.6.2017.

Tímto dnem pozbývá účinnosti Územní plán sídelního útvaru Břeclav včetně všech jeho změn č. 1, 2, 3, 4, 5.01, 6, 7, 8, 10B, 10A a 11.

Následně Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání dne 22.6.2022 vydalo Změnu č. 1 ÚP Břeclav, která nabyla účinnosti dne 3.8.2022.    

Městu Břeclav byla poskytnuta dotace v r. 2011 na Územní plán Břeclav.

Název projektu: Územní plán Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07452
Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 - Národní Podpora územního rozvoje

Územní plán se zpracovává na celé území města (katastrální území Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves).

Dotace byla přislíbena ve výši 3.436.931,- Kč. Dotace byla proplacena zpětně po dokončení projektu ve výši 3.436.927,- Kč.

http://www.crr.cz/cs/            http://www.strukturalni-fondy.cz/

Tvorba Územního plánu Břeclav byla "Spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj", " Šance pro Váš rozvoj".

UP_Breclav_text. cast oduvodneni.pdfUP_Breclav_text. cast.pdfUP_Breclav_vykr._II.1_A1 koordinacni vykr..pdfUP_Breclav_vykr._II.1_A2 koordinacni vykr..pdfUP_Breclav_vykr._II.1_B1 koordinacni vykr..pdfUP_Breclav_vykr._II.1_B2 koordinacni vykr..pdfUP_Breclav_vykr._II.1_B3 koordinacni vykr..pdfUP_Breclav_vykr._II.2 vykr. sirsich vztahu.PDFUP_Breclav_vykr._II.3_A1 ZPF.pdfUP_Breclav_vykr._II.3_A2 ZPF.pdfUP_Breclav_vykr._II.3_B1 ZPF.pdfUP_Breclav_vykr._II.3_B2 ZPF.pdfUP_Breclav_vykr._II.3_B3 ZPF.pdf