Územní studie Břeclav - Charvátská Nová Ves, Tři Čtvrtě