Územní studie S2 Břeclav - Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka