Zpráva o uplatňování ÚP Rakvice

Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2021 Zprávu o uplatňování Územního plánu Rakvice. 

schválená_zpráva_ÚP (1).pdf