Aktuality

 • 30 milionů do internetu ve školách

  Téměř 30 milionů korun letos město nasměruje do kvalitního internetového připojení v břeclavských základních školách. Díky této nákladné investici se moderního zasíťování dočkají hned čtyři městské objekty – ZŠ Na Valtické, ZŠ Jana Noháče ve Staré Břeclavi a obě budovy ZŠ Kupkova.

  Město už vypsalo výběrové řízení na dodavatele. Jeho práce bude spočívat zejména ve výměně rozvodů kabeláže datové sítě ve školách, čímž dojde ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení informačních technologií, k vytvoření přípojných míst Wi-Fi systému a k optimalizaci aktivních prvků.

  „Přijít do hodiny a nevědět, jestli bude internet funkční, či nikoliv, je značně omezující pro učitele i žáky a vymyká se to standardům roku 2023. Proto jsme se rozhodli, že tato velká akce bude pro letošní rok ve školství prioritou,“ zdůvodňuje místostarosta pro školství Petr Vlasák nutnost investice, která učitelům umožní mimo jiné i používat moderní pomůcky, jež kvůli nefunkčnímu internetu dosud ležely ladem.

  Město konektivitu škol zapojilo do žádostí o dotace z IROP. Oficiální stanovisko ministerstva ještě nemá, vzhledem k důležitosti se ji ale rozhodlo podpořit případně i z vlastního rozpočtu.

  Do IT technologií investuje Břeclav dlouhodobě. „Souvisle pracujeme na digitalizaci agend města. Krom systému správy městského majetku a zakázky na zkvalitnění internetového připojení ve školách soutěžíme také dodávky výpočetní techniky pro radnici. Vše elektronicky,“ komentuje místostarosta pro oblast investic Jakub Matuška.

  Celý článek
 • Nové hřiště je přístupné veřejnosti

  Ode 22. března je veřejnosti přístupné hřiště u základní školy na ulici Sovadinova (ZŠ a MŠ Kupkova). Nově zrekonstruované hřiště si tak budou moci užívat nejen školáci, ale třeba i obyvatelé blízkých sídlišť.

  Přesně před rokem prostor kolem hřiště obehnaly pásky a nastoupila technika, aby proměnila zastaralé hřiště v to, čím je prostor za „žlutou školou“ dnes. Moderní povrch, atletický ovál, hřiště pro fotbal, basketbal či volejbal, k tomu zemní trampolína, venkovní workout nebo lezecká síť - to všechno zhruba desetimilionová investice dětem a sportovcům přinesla.

  „Tím, že hřiště je víceúčelové, budeme ho moci využívat jak v rámci mateřské školy, tak v rámci základní školy při hodinách tělocviku nebo pro děti ze školní družiny v rámci zájmového vzdělávání. To, co pro nás je úplně nové a je to velká výzva, je otevření hřiště veřejnosti v odpoledních hodinách. Doufáme, že se stane oblíbeným nejen pro naše žáky, ale i pro Břeclaváky, kteří sem budou docházet ve volném čase,“ vyjádřila se při slavnostním otevření hřiště ředitelka školy Helena Ondrejková.

  Hřiště bude otevřené vždy ve všední dny od 16 do 19.30 hodin. A to až do konce června. O prázdninách, kdy není škola v provozu, bude hřiště uzavřené. Znovu pak veřejnost přivítá v září a v říjnu. O provoz a hladký chod hřiště se bude starat správce. Variantu zprovoznění hřiště i během víkendů a prázdnin vedení města ještě řeší.

  „Jsem rád, že po hřišti u Základní školy Slovácká je lidem zpřístupněno druhé velmi krásné hřiště. Věřím, že bude hodně využívané a že se na něm bude sportovcům líbit,“ doufá místostarosta Milan Klim, který má v gesci právě oblast sportu.

  Město v případě hřiště, které dlouho nebylo v ideálním stavu, nečekalo na dotační příležitost, ale pustilo se do rekonstrukce z vlastních finančních zdrojů. „Věděli jsme, jaký tento prostor má potenciál a nebyl využívaný jen kvůli tomu, v jakém stavu byl. Takže máme všichni radost z toho, že se hřiště konečně může otevřít veřejnosti,“ uvedl Petr Vlasák, místostarosta pro školství.

  Jak poznamenal místostarosta Jakub Matuška, zodpovědný za oblast investic, koncept zpřístupňování školních hřišť veřejnosti se postupně bude zavádět i na dalších školách.

   

  Celý článek
 • Komenského nábřeží uzavře rekonstrukce

  Rekonstrukce nábřeží Komenského vstupuje do další fáze. Vodovody a kanalizace během ní dokončí výměnu kanalizace a vodovodu, město Břeclav pak naváže rekonstrukcí povrchu vozovky, chodníků a výměnou veřejného osvětlení. Do konce roku bude ulice, kde v minulosti docházelo k haváriím kanalizace i propadům vozovky, kompletně opravená.
  Práce uzavřou komunikaci v obou směrech od nájezdu z ulice 17. listopadu až po křižovatku k poliklinice. Uzavírka potrvá od 3. 4. 2023 do 30. 11. 2023. Počítat s ní musí i návštěvníci nemocnice a polikliniky.
  Hlavní objízdná trasa povede po ulici 17. listopadu, třídě 1. máje a ulici U Nemocnice. Navede na ni dopravní značení.
  Obyvatelé ulic sousedících s opravovaným nábřežím, mohou využít také objízdné trasy po ulici bří. Mrštíků. Tato ulice bude částečně zjednosměrněna, a to konkrétně od křižovatky s Fintajslovou po křižovatku s Růžičkovou. Ve zbytku ulice zůstane provoz obousměrný. Pro rezidenty bude v ulici bří. Mrštíků obnovena možnost parkování.
  Vjezd do ulice Čermákova bude možný pouze ze směru od ulice Sladová.
  Uzavírka zapříčiní podstatný zásah do autobusové dopravy, regionální autobusy nebudou po dobu uzavírky k nemocnici zajíždět. Jedná se konkrétně o autobusy 574 a 542. Cestující budou moci přestoupit na náměstí TGM na autobus MHD, kterým se dále k poliklinice a nemocnici dostanou. Nelze však zaručit ideální návaznost spojů.
  Autobusy MHD budou využívat objízdnou trasu po třídě 1. máje a ulici U Nemocnice. Uzavírka se výrazně dotkne provozu linek 564 a 569, kterým budou zrušeny autobusové zastávky Břeclav, Dům kultury, Břeclav, Průmyslová škola a Břeclav, poliklinika. Obě tyto linky budou obsluhovat zastávku Břeclav, nemocnice, a to pouze ve směru jízdy od třídy 1. máje a jen některými spoji. Na dobu uzavírky byly zpracovány výlukové jízdní řády. Dopravu cestujících k lékaři zajistí také linky 562 a 568.
  Parkoviště za kulturním domem zůstane dostupné. Řidiči se na ně dostanou jednosměrným nájezdem z ulice 17. listopadu vedle Domu školství. Výjezd bude nově možný pouze do ulice Čermákova, kde bude zřízen provizorní nájezd a výjezd přes zeleň a chodník.
  Zákres situace a výlukové jízdní řády najdete zde:

  --1/8966.doc--

  --1/8967.doc--

  --1/8968.doc--

   

   

  Celý článek
 • Břeclav má nový web

  Nový vizuální styl, jednoduché a intuitivní používání a hlavně spousta nových elektronických služeb městského úřadu. To vše propojuje zmodernizovaný web www.breclav.eu, který město Břeclav spouští 28. března. 

  Dosavadní webové stránky města fungovaly bezmála deset let. Nyní dostaly zcela nový kabát, převlékly se do modernějšího designu v barvách zelené, žluté a modré. Sladily se tak s mladistvou vizuální identitou města, kterou loni vytvořili designéři z kreativní agentury Little Greta a která Břeclav představuje jako roztančené město i křižovatku cest. Městský web tak získává uživatelsky přívětivější vzhled, který odpovídá současným trendům.

  Pozornost se ale při modernizaci věnovala hlavně jeho funkčnosti. Aby lidem sloužil co nejefektivněji, vycházelo se při jeho tvorbě z Google Analytics. Podkladem jsou tedy přesná statistická data o tom, co lidé na webu města nejčastěji vyhledávají, v jaké jeho části tráví nejvíce času, co je aktuálně zajímá. „Tyto trendy budeme sledovat i po spuštění nové verze webu, abychom mohli jeho strukturu nadále přizpůsobovat tomu, co jeho uživatelé nejvíce potřebují,“ uvedl tajemník městského úřadu Břeclav Ivan Kejík. Web působí minimalisticky, aby se v něm Břeclavané snadno zorientovali a rychle našli informace, které potřebují.

  Náklady na pořízení nového webu z dílny digitální agentury webProgress s. r. o. dosáhly 357 tisíc korun bez DPH, 95 procent z nich pokryla dotace.

   

  Portál občana ušetří cestu na úřad

  Nový web je základním kamenem širší digitalizace úřadu. Její součástí je také Portál občana, který má lidem usnadnit komunikaci s úřadem a vyřizování jejich záležitostí. Řadu věcí díky němu lidé zvládnou vyřešit elektronicky z pohodlí domova, aniž by museli osobně na úřad.

  „V první fázi nabídne Portál občana lidem dvacet služeb, do budoucna jich ale má být až kolem stovky,“ vypočítal Martin Černý, vedoucí odboru ekonomického, který je autorem celého dotačního projektu elektronizace a na samotné tvorbě webu se podílel.

  Lidé přes Portál občana mohou nejen zaplatit povinné platby – například za odpad nebo psa, ale mohou elektronicky získat data z matriky, požádat o řidičský průkaz nebo občanský průkaz, zažádat o nájem obecního bytu, získat výpis z Rejstříku trestů nebo z živnostenského rejstříku a další. Na Portál občana se lidé dostanou jedním proklikem z webových stránek města. I na jeho zřízení město získalo dotaci, která pokryje 95 procent z ceny 898 tisíc korun bez DPH.

   

  Pohodlné placení v platebním kiosku

  Další novinkou, která ukáže moderní tvář městského úřadu, je platební kiosek ve třetím patře budovy C, kde sídlí matrika nebo agenda občanských průkazů a cestovních dokladů. Tento samoobslužný platební terminál slouží k přímé platbě správních poplatků. Lidé tedy mohou zaplatit kartou či hotově přímo zde a nemusí přecházet přes celý areál městského úřadu na pokladnu.

  I platební kiosek v hodnotě 498 tisíc korun je podpořen 95procentní dotací. V druhém pololetí přibude ještě jeden v hlavní budově městského úřadu.

   

   

  Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“ reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907 byl spolufinancován z Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

  Celý článek
 • Ředitelství silnic a dálnic začne 1. března opravovat ulici Hraniční v Poštorné

  Silnice I/55 vedoucí k rakouským hranicím se dočká v úseku od křižovatky s ulicí Kovářská po křižovatku u hypermarketu nového povrchu, opravovat se budou i kanálové vpusti.
  Celý článek
 • 83 procent lidí podpořilo investice do sociálního bydlení

  Město by mělo investovat finanční prostředky do sociálního bydlení pro své občany. Myslí si to téměř 83 procent lidí, kteří se účastnili ankety s tématem sociálního bydlení. Pokud by v Břeclavi takový druh bydlení vznikl, tři stovky hlasujících by upřednostnily, aby sloužilo seniorům, dále pak zdravotně hendikepovaným, osobám ohroženým domácím násilím a nízkopříjmovým rodinám nebo rodinám s dětmi.

  Co se týče lokality, ta není pro hlasující v tomto případě rozhodující. Nejčastěji přesto navrhovali spíše širší centrum města, kde je blízko lékař, obchody, úřady, školy a další služby.

  „U větších investičních akcí sbíráme připomínky občanů prostřednictvím takovýchto anket. Zpětnou vazbu zpracováváme a dále s ní pracujeme. Plánování městských investic je dlouhodobý proces a jsme rádi, že se nám do něj daří zapojovat i občany,“ uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

  Bydlení pro lidi důchodového věku se společnou komunitní zahradou nebo také startovací byty pro mladé již Břeclav plánuje, a to v areálu bývalé policejní ubytovny v ulici U Splavu.

  7. 2. 2023

  Celý článek
 • Pozor na falešné řemeslníky!

  Policie České republiky varuje občany před falešnými řemeslníky, kteří cílí především na starší občany. Tito podvodníci osloví seniory přímo na ulici, popř. zazvoní u staršího domu, a následně nabízejí provedení drobných zednických oprav. Od důvěřivých seniorů si vyžadují zaplacení zálohy v řádu tisíců korun. Po zaplacení zálohy ale odejdou, aniž by práci vykonali.
  Celý článek
 • V Břeclavi se od 1. března změní ceník MHD

  Město se tímto krokem přizpůsobuje celokrajskému integrovanému dopravnímu systému, ve kterém v březnu vzrostou ceny jednorázových i předplatních jízdenek. Městu Břeclav se však podařilo s krajským koordinátorem Integrovaného dopravního systému – společností KORDIS JMK - vyjednat kompromis, díky němuž jsou změny pro břeclavské cestující příznivější. Změnu ještě musí potvrdit zastupitelstvo na svém únorovém zasedání.
  Celý článek
 • Prezidentem bude Pavel. Jak volili Břeclavané?

  Novým českým prezidentem byl zvolen Petr Pavel, který získal v 2. kole prezidentských voleb 58,32 % hlasů. Andreje Babiše volilo 41,67 % obyvatel ČR. Volební účast v 2. kole byla 70,25 %. Obyvatelé Břeclavi dali v 1. kole Petru Pavlovi 29,94 % hlasů, Andrej Babiš získal od Břeclavanů 39,95 % hlasů při volební účasti 63,99 %. V 2. kole obdržel Petr Pavel v Břeclavi 51,63 % hlasů, pro Andreje Babiše hlasovalo 48,37 % Břeclavanů při volební účasti 66,77 %.
  Jak volili včera a dnes lidé v obcích na Břeclavsku, se můžete podívat na následujícím odkazu:
  Celý článek
 • 2. kolo volby prezidenta ČR - 27. 1. - 28. 1. 2023

  Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  Celý článek
 • Revitalizace sídlišť v Břeclavi pokračuje

  Kompletní revitalizace břeclavských sídlišť bude pokračovat také v roce 2023. Je součástí dlouhodobé strategie vedení města na zlepšování veřejných prostranství nejen na sídlištích, ale v celém městě. Do tohoto záměru patří také postupná výměna světel za úspornější LED osvětlení, opravy chodníků, práce s odpadovými nádobami nebo parkování.

   „Dlouhodobě se snažíme řešit situaci na sídlišti Budovatelská v Poštorné, kde chceme v první etapě pracovat na třech činžovních domech u ulice Nádražní a prioritou je také vybudování chodníku k poštorenskému hřbitovu,“ řekl místostarosta Jakub Matuška. „Pokračování revitalizace sídliště je také součásti programového prohlášení současné koalice. Naše snaha o zlepšení životních podmínek občanů v tomto místě se kryje i se zájmem občanů, kteří se na nás nyní obrátili s peticí o dořešení veřejného prostoru v rámci sídliště Budovatelská. Projekt plánujeme ve třech etapách, a protože se jedná o velkou investici, budeme po získání stavebního povolení určitě žádat o dotace z evropských fondů. Rádi bychom opravu sídliště dokončili do roku 2024,“ dodal místostarosta Matuška.

  Úpravy pokračují i na dalších sídlištích ve městě. Na sídlišti Slovácká proběhly v červnu práce na opravách chodníku kolem školy, opraven byl také chodník od Husovy ulice až k vodárenské věži. U ZŠ Slovácká vznikl společný chodník pro pěší a cyklisty. Revitalizace bude pokračovat i na sídlišti Dukelských hrdinů. Loni probíhaly velké úpravy na sídlišti Jana Palacha, kde vznikly odpočinkové zóny se zelení a nové venkovní sportovní hřiště. Nechybějí ani zapuštěné velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Změnami prošlo také dětské hřiště s novými hracími prvky, kde se podařilo snížit jeho prašnost výsevem trávy. Zajímavostí je, že lavičky na hřišti jsou vyrobeny z revitalizovaného textilu (re-textil), kteří břeclavští občané vytřídili do nádob na textilní odpad.

  Celý článek
 • Upozornění! Dočasný přesun pracovišť v budově Městského úřadu 23. 1. - 3. 2. 2023

  Z důvodu rekonstrukce se od pondělí 23. 1. přesune pracoviště OSPOD do 3. patra (kanc. č. 318), pracoviště sociálních služeb budou přesunuta do 3. patra (kanc. č. 331). Obě pracoviště budou v provozu v omezeném režimu. 

  Rekonstrukce se bude týkat také kanceláří Odboru stavebního a životního prostředí, konkrétně oddělení stavební úřad. Zde si schůzky s jednotlivými pracovníky domlouvejte nejlépe telefonicky, případně přes sekretariát, který bude v 1. patře budovy MěÚ Břeclav po celou dobu rekonstrukce v provozu.

  V obvyklém provozu budou všechna původní pracoviště od 6. 2. 2023. V případě změny termínu Vás budeme neprodleně informovat. 

  Mobilní telefony na jednotlivé pracovníky Odboru stavebního a životního prostředí naleznete po rozkliknutí jednotlivých jmen na odkaze https://1url.cz/@oszp

   

  Celý článek