Aktuality

 • Břeclav pomůže nemocnici pořídit stovku matrací

  Díky pomoci města bude moci břeclavská nemocnice pořídit stovku nových matrací a výrazně tak zvýšit komfort pacientů. Finanční dar pro nemocnici ve výši 795 tisíc korun schválili břeclavští zastupitelé.
  Celý článek
 • Životní podmínky 2024 - výběrové šetření v domácnostech

  Český statistický úřad organizuje v roce 2024 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice „Životní podmínky 2024“. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

  Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se 6 560 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

  Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

  Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

  Celý článek
 • Rada města ocenila inspirativní osobnosti

  Tři stateční kluci, kteří se nebáli pomoci člověku v nouzi, nestor skautingu, sportovní obojživelník, šéf klubu hrajícího alternativní muziku nebo třeba mimořádní učitelé. Nejen to jsou inspirativní břeclavské osobnosti, které včera převzaly od vedení města ocenění za svou činnost.
  Celý článek
 • Na dárce krve čekají odměny od města

  Břeclavská nemocnice potřebuje nové dárce krve. Rozjíždí proto náborovou kampaň, při které bude dárce odměňovat speciálními dárky. Zapojuje se od ní i město Břeclav. První akce je naplánována už na 15. a 16. února.
  Celý článek
 • Statistici vyrazí do domácností

  Český statistický úřad opět vyrazí do domácností. V rámci každoročního šetření o životních podmínkách v České republice chce získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Tazatelé dorazí v rámci republiky do 11 310 domácností, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

  Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ.

  Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

  Celý článek
 • Na úřadě se zabydlela mořská víla

  Do pohádkového světa pod mořskou hladinou se ponoří návštěvníci městského úřadu. A to díky velkoformátové malbě, kterou v prvním patře před zasedací místností 112 vytvořili studenti Soukromé střední průmyslové školy Cultus. Hravý obraz dotvořil atmosféru dětského koutku, který při návštěvách úřadu využívají zejména maminky se svými ratolestmi.
  Celý článek
 • Do Břeclavi putuje 31 milionů. Na moderní úřad

  Žádné běhání po úřadě, méně čekání. Spoustu věcí, které potřebujete vyřídit na Městském úřadě Břeclav, budete moci vyřešit z pohodlí domova. Rozšíření elektronických služeb je součástí významné dotace, kterou město Břeclav získalo z IROP. Do Břeclavi putuje přes 31 milionů korun na elektronizaci výkonu veřejné správy, tzv. eGovernment.
  Celý článek
 • Uzavření agendy řidičských průkazů 17. 1. 2024

  Z důvodu školení k novele zákona o silničním provozu bude ve středu 17. ledna mimořádně uzavřena agenda řidičských průkazů Městského úřadu Břeclav. Požádat o vydání řidičského průkazu je možno u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Agenda řidičů na Městském úřadě Břeclav bude otevřena další úřední den, tj. ve čtvrtek 18. ledna. Děkujeme za pochopení.
  Celý článek
 • Zákaz vstupu do obory Soutok

  V souvislosti s povodňovou situací na řekách Morava a Dyje vydává Městský úřad Břeclav dočasné omezení vstupu do obory Soutok. Opatření platí od dnešního dne až do 31. 1. 2024.
  Celý článek
 • Stát letos neposkytne peníze na obnovu památek

  Ministerstvo kultury městům a obcím oznámilo, že vzhledem k vládním úsporám finančních prostředků ze státního rozpočtu, nebude v roce 2024 vyhlášen dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
  Celý článek
 • Starostův svařák vynesl přes 42 tisíc korun

  Velmi štědří byli Břeclavané a návštěvníci vánočních trhů, kteří si letos vychutnali Starostův svařák a přispěli dobrovolnou částkou do zapečetěné kasičky. Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček dnes její pečetě odstranil, aby bylo možné výtěžek tradiční předvánoční dobročinné sbírky sečíst. Za pouhé tři dny, kdy se na pěší zóně Starostův svařák prodával, věnovali lidé na dobrou věc 42 571 korun!

  „Vzhledem k tomu, že byl zrušen poslední den vánočních trhů, který bývá tradičně nejnavštěvovanější, velmi mě výsledek sbírky překvapil. Ve čtyřicetitisícovou částku jsem ani nedoufal. Přístup dárců mě opravdu potěšil. Věřím, že kdyby sbírka probíhala v plném rozsahu, byl by výtěžek dokonce vyšší než loni,“ ocenil břeclavský starosta štědrost dárců. Loňská sbírka vynesla na 49 tisíc korun, probíhala ale ve více dnech. Letos do jejího konání zasáhl den státního smutku.

  Letos pomůže sbírka rodině tříleté holčičky, kterou postihlo onemocnění SMA 1 - spinální muskulární atrofie. Jde o onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako například běhání, pohyby hlavy, ale i polykání. Nemoc postihuje všechny kosterní svaly, často i polykací svaly, svaly krku a žvýkací svaly. Peníze chce rodina použít na pořízení a speciální úpravu auta, aby mohla i imobilní holčička cestovat k lékaři či na výlety.

  Celý článek
 • Rok 2023 v Břeclavi

  Blížící se konec roku je příležitostí k bilancování. Pojďte se s námi podívat, co se v roce 2023 v Břeclavi povedlo uskutečnit.

  Prolistovat se končícím rokem můžete v následujícím odkaze:

  https://issuu.com/breclav/docs/rok_2023.pptx

  Celý článek