Návrh změny č. 1 ÚP Bulhary pro opakované veřejné projednání