Měsíčník Radnice

Město Břeclav vydává měsíčník Radnice, a to 11x za rok. Měsíčník vychází v nákladu přes 11 000 kusů a jde do všech domácností v Břeclavi. Celoroční uzávěrka je vždy 15. den v měsíci předcházejícímu měsíci vydání. Po telefonické domluvě však lze inzerovat i v pozdější termín (např. do 20. dne, každý měsíc je jiný – svátky, víkendy). Radnice jde do schránek většinou první týden v měsíci.

Podání inzerátu:

Nejjednodušší forma je stáhnutí objednávky v příloze. Stáhnutou objednávku si vytisknete, vyplníte, potvrdíte a zašlete na e-mail david.mahovsky@breclav.eu.

Objednávku lze rovněž předat osobně v kanceláři č. 314 ve II. patře budovy bývalé radnice (náměstí T. G. Masaryka 10, nebo na podatelně Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81. Je rovněž možno objednávku vyplnit přímo v kanceláři č. 314.

Inzeráty přijímáme od inzerentů buď již zhotovené ve finální elektronické podobě (nejlépe ve formátech jpg. nebo .pdf, o velikosti max. 4 MB) - buďto zaslané e-mailem, nebo přinesené na USB flash disku.

Rozměry a ceník naleznete v příloze. Platba probíhá zpětně přes fakturu, která vám bude vystavena po uveřejnění inzerátu v Radnici a zaslána společně s výtiskem zpravodaje, ve kterém jste inzerovali.

Ceník inzerce platný od 1. 1. 2023Objednávka inzerce ve zpravodaji RadniceRozměry inzerátů ve zpravodaji RadniceStatut městského zpravodaje RADNICE (1).docx