Poskytnuté dotace

Klíčové informace

  • Celkový objem finančních prostředků města Břeclavi určených pro poskytování dotací schvaluje Zastupitelstvo města Břeclavi (dále jen zastupitelstvo) v rámci schvalování rozpočtu.
  • Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi vyhlašuje svým usnesením Rada města Břeclavi. 
  • O poskytnutí dotací rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo nebo rada v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Na dotaci není podle ust. § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů právní nárok.

Přehled poskytnutých dotací na rok 2023Poskytnuté dotace v roce 2022Přehled poskytnutých dotací k 21.12.2021Přehled poskytnutých dotací v roce 2020Přehled poskytnutých dotací 2019Přehled poskytnutých dotací 2018